۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

عقل


عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست
عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها

عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست
عشق گوید عقل را کاندر تو است آن خارها

مولانا

اگر تصویر دیده نمیشود، اینجا کلیک کنید

۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

بی تو فنا و مردنا


با تو حیات و زندگی
بی تو فنا و مردنا

زانک تو آفتابی و
بی تو بود فسردنا

مولانا


اگر تصویر دیده نمیشود، اینجا کلیک کنید