۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

صد و چهل و پنج سال پیشیه مردی بود و یه زنی و یه بچه ای .
موضوع مال 145 سال پیشه.
الان هیچکدوم نیستن.