۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

برو قوی شو اگر ...


بعضی ها خیلی قوی هستند .
---------------------------------

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی
که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

این شعر رو علی نصیریان که معلم ده بود ، توی فیلم " جاده های سرد " ،
پای تخته سیاه برای بچه ها می نوشت .

گوش نکردیم ، همینجوری رفتیم تو جاده ...
رفتیم و رفتیم و رفتیم و ...
سرده ...
خیلی زیاد .