۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

در انتظار طوفان


یک جفت کفش
چند جفت جوراب با رنگهای نارنجی و بنفش
یک جفت گوشواره آبی ...
یک جفت ...
کشتی نوح است
این چمدان که تو می بندی
.
.
.
تو را با کودکی ام
بر قایق کاغذی سوار کردم و
به دوردست فرستادم
بعد با نوح
در انتظار طوفان قدم زدیم
--------------------
گروس عبدالملکیان


اگر تصویر دیده نمیشود، اینجا کلیک کنید