۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

آدمخوارگول قیافه حق به جانبش را نخورید .
یک آدمخوار حرفه ایست .
اگر نیمه شبی در یک کوچه تاریک تصادفا به او برخوردید و به بهانه پرسیدن آدرس به شما نزدیک شد ،
ادای آدمهای بی شرف را در بیاورید.
آدمهای بی شرف را نمی خورد .

۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه