۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

همان جوری که هستیم


گاهی برای رسیدن به چیزهایی که دوستشان داریم، از خودمان خیلی دور میشویم ؛ ...
شاید راه بهتری باشد اگر ...
فقط، همان جوری که هستیم باقی بمانیم.

اگر تصویر دیده نمیشود، اینجا کلیک کنید