۱۳۸۸ دی ۴, جمعه

دوست


داشتن یک دوست خوب ، خیلی خوب است .
در واقع از اون هم بالاتر ، خیلی عالی است ...

۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

جو


بعضی ها از همان دوران کودکی در جوی کمی غلیظ تر
از جو عادی زندگی می کنند .
در صورت عدم توجه والدین گرامی به این مساله ،
این احتمال وجود دارد که در دوران بزرگسالی، عواقب ناگواری گریبانگیر فرد،
خانواده ، شهر محل سکونت ، کشور ، کره زمین و حتی کل کائنات گردد .
همین امروز نسبت به رقیق سازی جو پیرامون فرزندان خود اقدام نمایید .
شاید فردا خیلی دیر باشد ...