۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

آخرین درخت

تنها وقتی آخرین درخت بریده شد،
تنها وقتی آخرین رودخانه آلوده شد،
تنها وقتی آخرین ماهی صید شد، ...
خواهید فهمید که نمی شود پول را خورد.

Two Wolves
One evening an old Cherokee told his grandson about a
battle that goes on inside people. He said, "My son, the battle is between 2 "wolves" inside us all.
One is Evil. It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret,
greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false
pride, superiority, and ego.
The other is Good. It is joy, peace, love, hope, serenity, humility,
kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith."
The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather:
"Which wolf wins?"
The old Cherokee simply replied, "The one you feed."


۴ نظر:

 1. واقعا ممکنه که این فاجعه رخ بده... تا جایی پیش بریم که دیگه راه برگشتی وجود نداشته باشه... همه درختها، رودها و ماهی ها رو خرج گرگ اولی کرده باشیم...

  پاسخحذف
 2. چقدر این طرح خوب شده، ثابت و خشک همان طوری که یک سرخپوست نگاه می کند...
  وافعا کدام گرگ برنده می شود؟! من فکر می کنم آن گرگ بدتر بدون غذا هم خیلی وقت ها برنده ست!

  پاسخحذف
 3. >> علی:
  اگه بخوام خارجی بگم باید عرض کنم که :
  It has happened bro ...

  پاسخحذف
 4. >> ماهی :
  ممنون ...
  شاید کاملاً هم نباید گشنه نگهش داشت،شاید زورش بیشتر بشه...
  گرگ گرسنه دین و ایمون نداره.

  پاسخحذف